Wielorakie zalety
argininy

Arginina przekształcana jest w kreatynę, która z kolei ulega fosforylacji i przy udziale magnezu zostaje przekształcona w fosfokreatynę, związek magazynujący energię w wiązaniach wysokoenergetycznych ATP. Tak zgromadzona energia uwalniana jest w momencie intensywnego wysiłku, na przykład u sportowca podczas sprintu, u tenisisty podbiegającego do siatki itp., a także w przypadku wystąpienia ostrego stresu. Gdy ATP (adenozynotrojfosforan) odda już zmagazynowaną w nim energię, traci jedno wiązanie fosforanowe i przechodzi w ADP (adenozynodifosforan), a następnie w AMP (adenozynomonofosforan). Jeżeli AMP nie zostanie ponownie uzupełniony energią, jest metabolizowany do kwasu moczowego wydalanego z moczem.
Fosfokreatyna, jak powietrzny tankowiec wzbijający się w niebo w celu uzupełnienia zbiorników paliwa dużego samolotu transportowego, odtwarza w razie pilnej potrzeby wiązania fosforanowe ATP.

Arginina stymuluje podział mitochondriów (ośrodków wytwarzania energii) i zapewnia im ochronę przez wytwarzanie agmatyny (produktu dekarboksylacji argininy).
Lizyna, kolejny aminokwas, w powiązaniu z argininą wykazała w wielu badaniach działanie przeciwlękowe.
Arginina uczestniczy również w syntezie poliamin (sperminy, spermidyny, putrescyny), czynników anabolicznych odpowiadających za naprawę tkanek (mięśni, układu sercowo-naczyniowego, układu trawiennego itp.) i odgrywa rolę w podtrzymywaniu odpornościowych mechanizmów obronnych.

Arginina jako:

  • inhibitor absorpcji tłuszczów,
  • prekursor tlenku azotu (NO), silnie działającej substancji rozszerzającej naczynia, aktywnego czynnika pochodnych azotowych (nitrogliceryny) stosowanych w kardiologii w leczeniu choroby niedokrwiennej serca (dusznicy bolesnej) oraz do stymulowania erekcji (Viagra),
  • dzięki tlenkowi azotu znosi niektóre negatywne skutki związane z kortykosteroidami, wtórnymi stymulatorami stresu,
  • pomaga w walce z nadwagą, zespołem metabolicznym i ich negatywnymi skutkami dla układu sercowo-naczyniowego, dodatkowo nasilanymi przez stres.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Zwiększona podaż argininy jest niepożądana u osób z aktywną opryszczką, z wstrząsem septycznym, chorych na sepsę i u chorych na odmiedniczkowe zapalenie nerek.