Unikalne połączenie


zawiera dwie sole magnezu:
glicefosforan magnezu i cytrynian magnezu,
który w porównaniu z chelatami i tlenkami magnezu
wykazał się znacznie lepszą biodostępnością1,2.

Unikalny i innowacyjny skład